Vlastnosti

Dokonalý pořádek

Získejtete přehlednou evidenci plánované údržby a revizí všech zařízení a technologií či plánování a provádění povinných kontrol a sledování oprav. Umožní Vám definovat plán údržby a revizí, jaké činnosti budou vykonávány, kdo a na jakých zařízeních je bude provádět a s jakou periodicitou.

 

Jednotlivé technologie a zařízení lze dělit do přehledných sekcí nebo je zobrazovat jako souhrnný přehled všech technologií nacházejících se v budově. Zároveň k nim můžete přiřazovat standardizované plány údržby, které si pro jednotlivá zařízení nadefinujete jako šablony.

Plány údržby a revizí

Systém kontroluje dodržování termínu revizí a v případě neplánovaného servisního zásahu automaticky upravuje plán budoucích revizí, případně je možné plán upravit i ručně.

 

Ke každému zařízení můžete přiložit dokumentaci provedené revize nebo servisu. V přehledu údržby zařízení si můžete zobrazit přehled všech servisních úkonů včetně náhledů do přiložených protokolů.

Přehled o nákladech

Díky přehledu provedených prací a možnosti schvalování objednávek máte perfektní přehled o nákladech na servis jednotlivých technologií i celkových nákladech na budově. Plánováním pravidelných servisních kontrol snížíte náklady na údržbu technologií.

Vše podle vašich požadavků

Rychlá konfigurace a přizpůsobení systému vašim procesům, názvosloví a detailní řízení oprávnění. Veškeré procesy zpracování, členění a kategorizace požadavků nastavíme přesně podle vás.
Každý uživatel má po přihlášení do systému jen pro něj podstatné informace a vše na jednom místě.

Řízení oprávnění

Definice přístupu pro jednotlivé uživatele umožňuje udělovat různá přístupová práva různým uživatelům dle jednotlivých sekcí a zaměření jejich činnosti.

Dostupnost on-line

Komfortní a intutivní webové rozhraní, optimalizované pro rychlost práce. Nemusíte instalovat žádný software, k práci Vám stačí jen internetový prohlížeč, podporujeme ty nejrozšířenější jako jsou: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera.

Snadná integrace

Otevřenost všem systémům a snadná integrace prostřednictvím otevřeného API s vašimi stávajícími aplikacemi jako například LDAP, SAP, MS Dynamics AX, ERP, účetní systémy jako HELIOS a Pohoda, mzdové programy a jiné.

Automatizace komunikace

Komunikační automat pro interakci s uživateli formou emailů. V systému si pro každý druh komunikace můžete vytvářet vlastní šablony zpráv a upozornění. Ty pak uživatelům odcházejí třeba ve chvíli, kdy se požadavek dostane do kroku, který mají vykonat právě oni.

Multi-jazykovost

Podpora libovolného jazyka. Aplikace má implementován automatický překladač napojený na Google Translator. I zahraniční kolegové mohou tedy aplikaci používat ve svém jazyce.